Watch & Listen: Video

A Cappella en Español

Highlights from “A Cappella en Español,” (Feb. 2015) featuring guest artists Ensemble Español Spanish Dance Theater